Stendi

Stendi är Norges största omsorgsaktör och driver rikstäckande verksamhet inom stöd till barn och unga, personlig assistans, omsorgsboenden, äldreomsorg och hemtjänst. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Stendi har över 5000 medarbetare, omkring 1000 omsorgstagare inom stöd för barn och unga, psykisk hälsa och personlig assistans, sju äldreboenden och omsorgsboenden med omkring 500 platser, samt seniorlägenheter.

Läs mer om verksamheten