Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Läs mer om Ambea

Om Ambea

Historien om Ambea

Ambeas historia är framför allt våra enskilda verksamheters historia. De äldsta startade i början av 1900-talet, dvs redan för mer än 100 år sedan. Här har idéer om vård och omsorg vuxit fram som har bidragit till att utveckla den svenska omsorgen.

Läs mer om vår historia

Verksamhetsområden

Ambea verkar genom verksamhetsområdena Nytida, Vardaga, Norge samt ett bemanningsområde innefattande varumärkena Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom och Careteam. Vi har även utbildningsverksamheten Lära. 

Våra verksamhetsområden