Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Läs mer om Ambea

Pressmeddelande 15 mars 2018

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea, har utsetts till Chair of the Year

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea, har utsetts till Chair of the Year.

Läs mer

Verksamhetsområden

Ambea verkar genom verksamhetsområdena Nytida, Vardaga, Norge samt bemanningsområdet Klara. Vi har även utbildningsverksamheten Lära. 

Våra verksamhetsområden