Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Läs mer om Ambea

Första handelsdag i Ambea-aktien

Ambea har börsnoterats. Intresset för att teckna aktier har varit mycket stort. Läs mer om Ambea som ett börsnoterat företag på vår investerarsektion.

Läs mer

Verksamhetsområden

Ambea verkar genom verksamhetsområdena Nytida, Vardaga, Norge samt ett bemanningsområde innefattande varumärkena Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom och Careteam. Vi har även utbildningsverksamheten Lära. 

Våra verksamhetsområden