Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Läs mer om Ambea

Pressmeddelande 20 mars 2017

Ambea offentliggör prospekt inför börsintroduktion

Ambea AB har offentliggjort sin avsikt att notera Ambeas aktier på Nasdaq Stockholm. Ambea offentliggjorde den
20 mars 2017 prospektet för erbjudandet.
 

Läs mer

Verksamhetsområden

Ambea verkar genom verksamhetsområdena Nytida, Vardaga, Norge samt ett bemanningsområde innefattande varumärkena Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom och Careteam. Vi har även utbildningsverksamheten Lära. 

Våra verksamhetsområden