Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Läs mer om Ambea

Information till medarbetare i tidigare Aleris Omsorg

Varmt välkomna till Ambea!

Verksamhetsområden

Ambea verkar genom verksamhetsområdena Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Vi har även utbildningsverksamheten Lära. 

Våra verksamhetsområden