Ambea är Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Läs mer om Ambea

Verksamhetsområden

Ambea verkar genom verksamhetsområdena Nytida, Vardaga, Norge samt bemanningsområdet Klara. Vi har även utbildningsverksamheten Lära. 

Våra verksamhetsområden