Lära

Lära utvecklar och erbjuder kompetenshöjande insatser genom utbildningar och handledning inom LSS, SoL, äldreomsorg och skola.

Lära är Ambeas utbildningsverksamhet som finns i hela Sverige med kunder inom såväl kommuner och landsting som inom den privata sektorn.

Lära medverkar i olika projekt inom forskning, innovation och utveckling med syftet att utveckla utbildningar, tjänster, organisation och medarbetare inom vård och omsorg. Vi medverkar och bedriver projekt med fokus på specialpedagogik, kompetens och digitalisering. Lära har bland annat samarbete med Karolinska Institutet och Malmö Högskola.

Lära ansvarar också för internutbildningar inom Ambea.

Läs mer om verksamheten