Nytida förvärvar Kung Saga

Nytida, en del av Ambeakoncernen, har förvärvat Kung Saga som bedriver gymnasiesärskola med estetisk inriktning och tillhörande fritidsverksamhet.

Kung Saga erbjuder totalt 45 skolplatser med nationellt eller individuellt program och 30 platser för fritids. Verksamheten ligger vid Telefonplan i Stockholm, har ca 25 anställda och 19,6 MSEK i nettoomsättning under senaste räkenskapsåret.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor