Nytida förvärvar familjehemsföretag

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar Alternatus Familia AB.

Alternatus Familia, som grundades 2015, bedriver familjehemsverksamhet i Sverige. Omsättningen för räkenskapsåret 2020/2021 var 24 miljoner kronor. Tillträdet genomfördes den 2 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor