Nytida förvärvar BoA Mellanvård i Stockholm

Ambeas dotterbolag Nytida AB har förvärvat BoA Mellanvård, som bedriver HVB och stödboende-verksamhet i Stockholm. Målgruppen är barn och unga med psykosocial problematik.

BoA grundades år 2000 och har 26 boendeplatser för unga inom HVB och stödboende i Stockholmsområdet med en årlig omsättning på cirka 15 MSEK. Verksamheten erbjuder ungdomar och unga vuxna möjlighet att utvecklas till ett självständigt liv genom varierat stöd i egna boenden.

─ BoA är en kvalitetsfokuserad aktör som vi är mycket glada att kunna integrera i Nytida. Förvärvet utgör ett bra komplement till den befintliga verksamhet inom stödboende och öppenvård som Nytida bedriver genom Ungstöd och stärker därmed vår vårdkedja för barn och unga i Stockholm. Det råder idag stor efterfrågan på stöd till unga i Stockholmsområdet och vi får nu chans att kunna erbjuda även dessa platser, säger Agneta Lindgren, affärsområdeschef för Nytida.

För mer information, kontakta:

Louise Tjeder, IR och strategichef Ambea
Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, Kommunikationschef
Telefon: +46 70 166 58 88
E-post: nanna.wedar@ambea.se 

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 14 000 medarbetare. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Vi är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Bilagor