Ambea förvärvar Tiltaksgruppa fokus

Ambea fortsätter och växa i Norge med ett nytt förvärv av Tiltaksgruppa fokus. Verksamheten är inriktad på omsorg och stöd till barn och unga med särskilda behov.

Tiltaksgruppa fokus grundades 2009 av Rune Haugan och består förutom av boenden även av familjestöd, avlastning och undervisningsstöd inom skola. Omsättningen 2016 var drygt 63 MNOK. Verksamheten är belägen på Østlandet i främst Fredrikstad- och Sarpsborg kommun.

–  Vi är mycket nöjda att Tiltaksgruppa fokus valde att bli en del av Ambea Norge. Det kommer att komplettera våra befintliga verksamheter i regionen och skapa möjligheter till erfarenhets- och kompetensutbyte, säger Truls Navestad, affärsområdeschef Ambea Norge.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se 

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol/dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor