Ambea förvärvar Stöd och Resurs

Ambea förvärvar Curation Holding AB (”Stöd och Resurs”) som blir en del av Nytida. Förvärvet kompletterar och stärker Nytidas befintliga verksamhet inom boende, daglig verksamhet och korttidsvistelse för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Köpeskillingen uppgår till 302 miljoner.

Stöd och Resurs verksamhet omfattar totalt 16 egen-regi enheter med 67 bäddar och 140 platser inom daglig verksamhet och korttidsvistelse. Bolaget som grundades 1997 har drygt 145 anställda och finns i Stockholm och Västra Götaland. Omsättningen under räkenskapsåret 2016/2017 uppgick till 127 MSEK.

– Vi är mycket glada över att Stöd och Resurs valt att bli en del av Nytida. Stöd och Resurs är väletablerade, har en stark position på marknaden och genom förvärvet breddar vi Nytidas erbjudande inom LSS och SoL, säger Fredrik Gren, vd Ambea.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501

E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor