Ambea förvärvar norska Varphaugen

Ambea fortsätter sin tillväxt i Norge med ett attraktivt förvärv av Varphaugen Ungdomshjem, verksamt inom omsorg för barn och unga.

Varphaugen Ungdomshjem startades i augusti 1995. Verksamheten är belägen på Østlandet, består av sju boendeenheter för både akutplacering, utredning och långtidsboende samt familjehem och riktar sig till barn och unga. Omsättningen 2016 var drygt 40 MNOK. För närvarande är 17 barn placerade hos Varphaugen.

─ Det är värdefullt att kunna komplettera vårt befintliga utbud för vuxna i Norge med denna mycket fina verksamhet för barn och unga med särskilda behov. Förvärvet är ett viktigt tillskott i Ambeas expansion inom funktionsnedsättning i Norge, säger Ambeas VD Fredrik Gren.

─ Vi är glada att de nuvarande ägarna Guro och Kari Wethal valt oss som ny ägare. Ambea är en stark aktör med stor erfarenhet och kunskap inom funktionsnedsättning och vi ger nu medarbetarna i Varphaugen möjlighet att ta del av våra investeringar i kvalitetssystem, omsorgsinnovationer och utbildningar. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet mellan Varphaugen och våra befintliga verksamheter i Norge inom Heimta, Vitale och TBO Helse, säger Ambeas tillträdande Norgechef Truls Navestad.

För mer information, kontakta:

Ambeas VD Fredrik Gren, telefon 0705-11 64 99, fredrik.gren@ambea.se

Ambeas tillträdande Norgechef Truls Navestad, telefon +47 90719669, truls.navestad@ambea.se

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 14 000 medarbetare. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Vi är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Bilagor