Ambea förvärvar norska TBO Helse

Ambea växer nu ytterligare i Norge. Den 31 december förvärvades det norska omsorgsföretaget TBO Helse AS.

─ TBO Helse är mycket fint omsorgsföretag med specialisttjäntser inom funktionsnedsättningsområdet som vi är glada att nu införliva i Ambeas växande norska sektor. Förvärvet av TBO Helse är ytterligare en viktig pusselbit i Ambeas expansion inom funktionsnedsättning i Norge, säger Ambeas VD Fredrik Gren.

─ För TBO Helse blir Ambea en trygg ägare som kan erbjuda goda samarbetsmöjligheter med Heimta och Vitale, våra tidigare norska förvärv som gjordes under 2016. TBO får också möjlighet att ta del av Ambeas investeringar i kvalitetssystem, omsorgsinnovationer och utbildningar, tillägger Fredrik Gren.

TBO Helse är en etablerad leverantör inom omsorg riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning, autism, Asperger, Downs syndrom, Tourettes syndrom, fetalt alkoholsyndrom, demenssjukdom, PTSD, ADHD, dubbeldiagnoser samt utmanande och utagerande beteende. Här erbjuder TBO heldygns omsorgsboende, avlastning, akutplacering, kartläggning/utredning, habilitering/rehab, frivård och sluten rättspsykiatrisk vård.

Företagets erbjudande av tjänster bygger på:

  •  hög etisk och professionell standard
  •  brukaranpassade erbjudanden som ska ge trygghet och förutsägbarhet baserat på brukarnas förutsättningar och resurser
  •  välbeprövade och säkra uppföljnings- och rapporteringsrutiner gentemot boende, närstående och uppdragsgivare.

TBO grundades hösten 2010. Huvuddelen av verksamheten är belägen i Troms Fylke i Nordnorge, samt i Bergen. Företaget har ca 85 medarbetare och har haft en stadig tillväxt med goda marginaler. Omsättningen 2016 var ca 50 MNOK.

För mer information, kontakta:

Ambeas VD Fredrik Gren, telefon 0705-11 64 99, fredrik.gren@ambea.se

Ambeas Norgechef Agneta Lindgren, telefon 0733-44 15 01, agneta.lindgren@ambea.se

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom företagsgruppen erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea
har över 450 enheter i Sverige och Norge.

Bilagor