Ambea avyttrar Nytida Anemon, en verksamhet inom personlig assistans

Ambea säljer verksamheten Nytida Anemon till FMF Assistans. Överlåtelsen äger rum idag den 30 november 2017. 

Nytida Anemon bedriver verksamhet i Lund och Stockholm. Omsättningen 2016 uppgick till 71 MSEK. Genom avyttringen avslutar Ambea sin verksamhet inom personlig assistans. Försäljningen är ett led i Ambeas strategi att fokusera på boendeomsorg och egen regiverksamhet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: 010 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl.07:00 den 30 november 2017.

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol/dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor