Ambeas delårsrapport april-juni 2021

23 juli 2021

Tydliga tecken på återhämtning

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2021

12 juli 2021

Kommuniké från Ambeas årsstämma 12 maj 2021

12 maj 2021

Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2021

4 maj 2021

Tryggt med genomförda vaccinationer inom äldreomsorgen

Altiden slutför förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet

29 april 2021

Altiden, Ambeas danska verksamhet, slutförde idag förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet. Verksamheten innefattar drygt 20 enheter med 170 omsorgsplatser inom social omsorg för unga och vuxna över hela Danmark. Omsättningen 2019 uppgick till 250 MDKK.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2021

20 april 2021

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2020

29 mars 2021

Ambea AB (publ): Kallelse till årsstämma

29 mars 2021

 Aktieägarna i Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.   Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) genomförs Ambeas årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.  Ett anförande med verkställande direktören Mark Jensen kommer att läggas ut på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare, samma dag som årsstämman, dvs. den 12 maj 2021.  

Ambea AB (publ) : Valberedningens förslag till årsstämman 2021

2 mars 2021

Valberedningen föreslår att Yrjö Närhinen och Samuel Skott väljs till nya styrelseledamöter i Ambea vid årsstämman 2021.

Ambeas bokslutskommuniké 2020

16 februari 2021

Ökat resultat trots pandemin.

Nytida förvärvar sex verksamheter från LSS Omsorgen

2 februari 2021

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar sex verksamheter från LSS Omsorgen. Förvärvet omfattar fem LSS boenden och en daglig verksamhet för personer med autismspektrumtillstånd.

Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké 2020

29 januari 2021

Närvarande: Benno Eliasson, tf VD och CFO, och Jacob Persson, Head of Group Business Control and Investor Relations

Ambea förvärvar dansk omsorgsverksamhet

26 januari 2021

Altiden, Ambeas danska verksamhet, förvärvar EKKOfondens omsorgsverksamhet. EKKOfonden en av Danmarks största utförare inom social omsorg för unga och vuxna.

Vd Ambea

Mark Jensen tillträder som koncernchef och vd för Ambea den 8 mars

20 januari 2021

Som tidigare meddelats kommer Mark Jensen att tillträda som ny koncernchef och vd för Ambea. Hans tillträdesdag är nu satt till den 8 mars 2021.

Vd Ambea

Ambea utser Mark Jensen till ny vd och koncernchef

29 november 2020

Styrelsen i Ambea (publ) har utsett Mark Jensen till ny vd och koncernchef. Mark som är 49 år kommer närmast från en roll som vd och nordisk chef för MTR Nordic AB. Mark har under ett decennium haft en rad ledande befattningar inom Carlsberg, bland annat som vd under 6 år för Carlsberg i Sverige. Mark har arbetat i många roller inom Netto gruppen där han som ett exempel startade och byggde upp den svenska verksamheten. Mark är ursprungligen dansk men har arbetat i Sverige i 15 år.

Ambeas delårsrapport juli-september 2020

5 november 2020

Resultatförbättringar i Norge och Danmark VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2020

22 oktober 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD och Benno Eliasson, CFO.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

12 oktober 2020

Ambeas delårsrapport april-juni 2020

19 augusti 2020

Stabilt resultat trots coronapandemi VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2020

5 augusti 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD och Benno Eliasson, CFO.

VD och koncernchef Fredrik Gren lämnar Ambea

28 juni 2020

Ambeas VD och koncernchef Fredrik Gren har meddelat styrelsen att han beslutat att lämna bolaget. Fredrik Gren kommer att stanna kvar i sin nuvarande roll fram till årsskiftet och styrelsen påbörjar nu rekryteringsprocessen efter en ny VD.

Anders Borg avgår som ledamot i Ambeas styrelse

16 juni 2020

Kommuniké från Ambeas årsstämma 15 maj 2020

15 maj 2020

Stockholm – Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2020

13 maj 2020

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2020

29 april 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambeas kallelse till årsstämman

9 april 2020

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 klockan 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna. Registreringen öppnar klockan 09.30.

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2019

9 april 2020

Ambeas årsredovisning för 2019 publiceras idag i pdf-format på ambea.se och biläggs även detta pressmeddelande. Årsredovisningen innehåller också kvalitets- och hållbarhetsrapporten för 2019. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig för distribution under vecka 20.

Förslag om utdelning dras tillbaka och påverkan av covid-19 på första kvartalet och helåret 2020

2 april 2020

Med anledning av den ökad osäkerhet som spridningen av covid-19 orsakat och påföljande ekonomiska effekter har styrelsen i Ambea beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, vilket tidigare publicerats i bokslutskommunikén.

Ambeas bokslutskommuniké 2019

14 februari 2020

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké för 2019

7 februari 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO.

Ambea förvärvar två omsorgsbolag i Danmark

16 december 2019

Altiden, Ambeas danska verksamhet, förvärvar två bolag, Casablanca Bo & Erhverv Aps och Vivamus A/S. Förvärven innebär att Altiden stärker sin position inom funktionsnedsättning för barn och unga och etablerar sig i Köpenhamnsregionen.  

Vardaga förvärvar hemtjänstföretag

28 november 2019

Vardaga, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Famntaget Omsorg. Företaget bedriver hemtjänst i centrala Stockholm. 

Ambea utser ny CFO

27 november 2019

Benno Eliasson har utsetts till ny CFO på Ambea. Han kommer senast från en roll som CFO hos HL Display och dessförinnan Randstad Nordic. Benno Eliasson kommer att ingå i koncernledningen.

Ambea meddelar återköp av egna aktier

18 november 2019

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 68 285 aktier fram till och med den 14 maj 2020.

Ambeas delårsrapport juli-september 2019

8 november 2019

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det tredje kvartalet 2019

1 november 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO.

Ambea utökar sin koncernledning

25 oktober 2019

Ambea utökar koncernledningen som ett led i arbetet med den skandinaviska omsorgsmodellen.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

23 oktober 2019

I valberedningen inför årsstämman 2020 ingår: · Erik Malmberg, utsedd av Actor SCA, ordförande i valberedningen · Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder AB · Charlotta Faxén, utsedd av Lannebo Fonder AB · Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.

Daniel Warnholtz, CFO och vice VD, har beslutat sig för att lämna Ambea efter 8 år

19 september 2019

Daniel Warnholtz började på Ambea 2011 och har spelat en viktig roll i att bygga och utveckla Ambea till positionen som Skandinaviens största omsorgsaktör. Som bolagets CFO och vice VD har han varit ett stort stöd i det dagliga ledarskapet och han var huvudansvarig för Ambeas börsnotering 2017. Daniel Warnholtz har även starkt bidragit i en rad förvärv, bland annat Aleris omsorgsverksamhet som fördubblande Ambeas omsättning.

Ingvild Kristiansen har utsetts till affärsområdeschef för Stendi

13 september 2019

Ingvild Kristiansen har utsetts till ordinarie affärsområdeschef för Stendi, Ambeas norska verksamhet. Hon har varit tillförordnad affärsområdeschef för Stendi sedan april. Ingvild Kristiansen kommer att ingå i koncernledningen. 

Ambeas delårsrapport april-juni 2019

20 augusti 2019

VDs kommentar:

Nytida förvärvar Pusselbitens skola

15 augusti 2019

Nytida, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Pusselbitens skola.  Verksamheten är inriktad på elever med autismspektrumtillstånd och består av två skolor och en korttidsverksamhet i Skåne.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det andra kvartalet 2019

13 augusti 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO, samt Jacob Persson, IR-chef.

Nytt antal aktier och röster i Ambea

28 juni 2019

Som tidigare kommunicerats har Ambea AB (publ) genomfört en företrädesemission om 27 001 440 aktier med syftet att återbetala en del av finansieringen av förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i Ambea AB (publ) ökat under juni månad.

Kommuniké från Ambeas årsstämma 16 maj 2019

16 maj 2019

Stockholm – Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2019

8 maj 2019

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det första kvartalet 2019

2 maj 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO, samt Jacob Persson, IR-chef.

Ambea AB (publ) meddelar att Erik Sandøy, affärsområdeschef för Stendi, lämnar bolaget

29 april 2019

Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi, (tidigare Aleris Omsorg) har idag lämnat bolaget. Ingvild Kristiansen, ansvarig för Omsorgstjänster inom Stendi, tillträder som tillförordnad affärsområdeschef under rekryteringsprocessen.

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

16 april 2019

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Registreringen öppnar klockan 09.15.  

Ambea har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 1,2 miljarder kronor

16 april 2019

Styrelsen i Ambea AB (publ) (“Ambea” eller “Bolaget”) har den 15 april 2019 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från årsstämman den 16 maj 2019. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala del av finansieringen av förvärvet av Aleris omsorgsverksamhet och genomförs med stöd av Bolagets större aktieägare.

Ambea publicerar årsredovisning för 2018 och presenterar ytterligare information avseende påverkan från IFRS 16

10 april 2019

Aktier i gemensamt ägarbolag överförs till medlemmar i Ambeas ledning och styrelse

22 mars 2019

Ambeas bokslutskommuniké 2018

13 februari 2019

Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké 2018

6 februari 2019

Ambea slutför förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter och presenterar ny koncernledning

21 januari 2019

Vardaga och Skanska bygger nytt äldreboende i Kviberg, Göteborg

3 december 2018

Nu är det klart att Vardaga öppnar ytterligare ett äldreboende i egen regi i Göteborgsområdet. Villa Kviberg får 77 lägenheter och kommer att ligga intill Säveån. Boendet ligger nära både muséer, grönområden och kommunikationer, och man tar sig in till centrala Göteborg på 10 minuter.

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av konkurrensmyndigheten i Danmark

29 november 2018

Vardaga och Carlsson & Åqvist bygger nytt äldreboende i Örebro

28 november 2018

Nu får Vardaga sitt första äldreboende i Örebro. Villa Väster Park får 80 platser på det gamla trängregementets område invid IP Trängen, centralt och nära till kommunikationer.

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av Konkurrensverket i Sverige

27 november 2018

Vardaga och Svenska Stadsbyggen bygger nytt finskspråkigt äldreboende i Jordbro – med finsk mat och bastubad på menyn

26 november 2018

Nu får Jordbro ett nytt finskspråkigt äldreboende. Villa Gullringen får 79 platser i Kalvsvik, nära både kommunikationer och naturen. Boendet vänder sig till äldre personer med demenssjukdom eller åldersrelaterad kroppslig funktionsnedsättning, och kommer också att ha avdelningar som är finskspråkiga.

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av konkurrensmyndigheten i Norge

23 november 2018

Vardaga och Drevviken bygger nytt äldreboende i Kävlinge kommun

22 november 2018

Nu står det klart att Vardaga öppnar ytterligare ett äldreboende i egen regi i södra Sverige. Villa Fridsbo i Löddeköpinge får 60 platser och kommer att ligga i vackra omgivningar vid Norrevångsvägen, med utsikt över åkrar och den intilliggande Fridsbogården.

Ambea AB (publ) meddelar att Truls Navestad, affärsområdeschef för Heimta, lämnar bolaget

21 november 2018

Efter närmare tre år lämnar Truls Navestad tjänsten som affärsområdeschef för Ambeas norska affärsområde Heimta. Han tillträde tjänsten 2016, en kort tid efter att Ambea etablerade sig i Norge genom förvärvet av sex omsorgsföretag inom funktionsnedsättning med verksamhet i landet.

Ambea återköper egna aktier

15 november 2018

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 50 677 aktier fram till och med den 16 maj 2019.

Ambeas delårsrapport juli-september 2018

13 november 2018

VDs kommentar: Tredje kvartalet visade liksom tidigare kvartal god lönsamhet och tillväxt. Den justerade EBITA-marginalen stärktes med en procentenhet jämfört med föregående år och Ambea fortsatte att visa god tillväxt inom egen regi. Med förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter breddas vår tillväxtplattform då vi blir största omsorgsaktör i Sverige, Norge och Danmark med en stark pipeline av bäddar i egen regi. Planering för integration och synergirealisering pågår i avvaktande på konkurrensmyndigheternas godkännande före stängning av förvärvet vilket beräknas ske i Q1 2019. Nettoomsättningen i tredje kvartalet uppgick till 1 541 (1 488) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 69 (65) procent. Justerad EBITA, vilken exkluderar jämförelsestörande poster, ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till 205 (183) MSEK. Vi har under året lagt grunden för ökad tillväxt genom etablering av en stor pipeline inom egen regi och ett flertal mindre förvärv. Med förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter ser vi fram emot att nyttja vår operativa modell och tillväxtstrategi i fler geografier och segment.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

9 november 2018

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2018

6 november 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO, och Jacob Persson, IR-chef.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens med anledning av Ambeas avtal om förvärv av Aleris omsorgsverksamheter

16 oktober 2018

Ambea har ingått avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamheter

16 oktober 2018

Nytida förvärvar Kung Saga

2 oktober 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen, har förvärvat Kung Saga som bedriver gymnasiesärskola med estetisk inriktning och tillhörande fritidsverksamhet.

Ambea utökar befintligt företagscertifikatprogram

5 september 2018

Ambea har utökat befintligt svenskt företagscertifikatprogram till ett totalt värde om 3 000 MSEK (2 000). Finansieringen kommer fortsatt huvudsakligen att användas för reducering av befintlig finansiering.

Ambeas delårsrapport april-juni 2018

21 augusti 2018

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det andra kvartalet 2018

14 augusti 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Jacob Persson, IR-chef.

Vardaga och Skanska bygger nytt äldreboende i Helsingborg

26 juni 2018

Helsingborg kommer att få ett nytt äldreboende som beräknas stå färdigt sista kvartalet 2020. Boendet byggs av Skanska och kommer att drivas av Vardaga.

Förändring inom Investor Relations på Ambea

12 juni 2018

Jacob Persson blir ny IR-chef på Ambea. Louise Tjeder som har varit IR-chef sedan 2016 kommer att lämna företaget under hösten. Louise har spelat en viktig roll i förberedelsearbetet inför Ambeas börsnotering och med att etablera börsbolagsrutiner inom Ambea.   

Nytida förvärvar Tillväxthemmen

4 juni 2018

Nytida, en del av Ambea-koncernen har förvärvat Tillväxthemmen AB. Verksamheten är inriktad på socialt utsatta barn och unga vuxna.  

Kommuniké från Ambeas årsstämma 2018

23 maj 2018

Kommuniké från Ambeas årsstämma den 23 maj 2018. Vid årsstämman i Ambea AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Ambeas delårsrapport januari-mars 2018

17 maj 2018

VDs kommentar:

Bild.KvalitetsbokslutQ1.2018

Ambeas kvalitetsbokslut för det första kvartalet 2018

17 maj 2018

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning.

Ambea utökar Revolving Credit Facility

14 maj 2018

Ambea har slutfört en utökning av Koncernens Revolving Credit Facility Agreement (finansieringsavtal) om 500 MSEK till totalt 3,000 MSEK. Avtalet löper på 3 år med möjlighet till 1 års förlängning, totalt 4 år.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det första kvartalet 2018

11 maj 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR- och Strategichef.

Ambea utökar koncernledningen

8 maj 2018

Efter en översyn av stabsfunktionerna och ledningsstrukturen genomför Ambea en förändring av koncernledningens sammansättning. Från och med idag, 8 maj, kommer medlemmarna i den utökade företagsledningen istället att ingå i Ambeas koncernledning.

Ambea förvärvar Stöd och Resurs

7 maj 2018

Ambea förvärvar Curation Holding AB (”Stöd och Resurs”) som blir en del av Nytida. Förvärvet kompletterar och stärker Nytidas befintliga verksamhet inom boende, daglig verksamhet och korttidsvistelse för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Köpeskillingen uppgår till 302 miljoner.

Villa Ängby, Knivsta

Vardaga och Vectura bygger nytt äldreboende i Knivsta

23 april 2018

Knivsta kommer att få ett nytt äldreboende som beräknas stå klart till våren 2020. Boendet byggs av Vectura Fastigheter och kommer att drivas av Vardaga.  

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

17 april 2018

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 klockan 09.00 på Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Registreringen öppnar klockan 08.15.

Ambeas årsredovisning för 2017

17 april 2018

Ambeas årsredovisning 2017 är nu publicerad och finns tillgänglig på www.ambea.se

Lena Hofsberger, ordförande Ambea

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea har utsetts till Chair of the Year

15 mars 2018

Lena Hofsberger, Ambea, har fått utmärkelsen Sveriges och Nordens bästa styrelseordförande 2017. Hon tilldelas utmärkelsen för sitt engagemang, kund- och kvalitetsfokus i en komplex och omdiskuterad bransch.

Nytida förvärvar Arona Omsorger

1 mars 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Bokslutskommuniké Ambea, januari - december 2017

21 februari 2018

VDs kommentar:

Kvalitetsbokslut Q4

Ambeas kvalitetsbokslut för fjärde kvartalet 2017

21 februari 2018

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för fjärde kvartalet 2017 presenteras bland annat resultatet i Socialstyrelsens enhetsundersökning.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för fjärde kvartalet 2017

14 februari 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR- och Strategichef.

Ambea förvärvar bemanningsföretag med skolfokus

4 januari 2018

Ambea förvärvar Elevhälsan från PR-Vårdkoncernen. Affärsområdet är inriktat på bemanningslösningar för elevhälsa i grundskolor och gymnasium. Elevhälsan kompletterar Ambeas befintliga bemanningsverksamhet och blir en del av Rent a Doctor and Nurse.

Ambea förvärvar Tiltaksgruppa fokus

3 januari 2018

Ambea fortsätter och växa i Norge med ett nytt förvärv av Tiltaksgruppa fokus. Verksamheten är inriktad på omsorg och stöd till barn och unga med särskilda behov.

Ny affärsområdeschef i Nytida

15 december 2017

Magnus Åkerhielm har utsetts till ny affärsområdeschef i Nytida, en del av Ambea koncernen. Han tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i Ambeas koncernledning.

Ambea upprättar ett företagscertifikatprogram

1 december 2017

Ambea har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram med ett totalt värde om 2 000 MSEK. Finansieringen kommer huvudsakligen att användas för reducering av befintlig finansiering. 

Ambea avyttrar Nytida Anemon, en verksamhet inom personlig assistans

30 november 2017

Ambea säljer verksamheten Nytida Anemon till FMF Assistans. Överlåtelsen äger rum idag den 30 november 2017. 

Ambea förvärvar ny verksamhet i Norge

28 november 2017

Ambea fortsätter och växa i Norge genom förvärvet av Målrettet Intervensjon AS. Det är Ambeas femte förvärv i Norge på två år.

Ambeas delårsrapport januari-september 2017

17 november 2017

Ambea återköper egna aktier

17 november 2017

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 62 277 aktier fram till och med den 22 maj 2018.

Kvalitetsbokslut

Ambeas kvalitetsbokslut för tredje kvartalet 2017

17 november 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för tredje kvartalet 2017 presenteras bland annat en rad priser och prisnomineringar för olika verksamheter.