Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2022

4 augusti 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea förvärvar två danska bolag inom socialomsorg

30 juni 2022

Altiden, Ambeas danska verksamhet, förvärvar två bolag inom socialomsorg, SK Reflekt och Huset Reflekt.

Kommuniké från Ambeas årsstämma 12 maj 2022

12 maj 2022

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

IR Vision Ambea swe

Ambeas delårsrapport januari-mars 2022

4 maj 2022

Starkt kvartal med god tillväxt.

Nytida förvärvar familjehemsföretag

2 maj 2022

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar Alternatus Familia AB.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2022

20 april 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea förvärvar marknadsledare inom elevhälsa

11 april 2022

Klara, Ambeas bemanningsverksamhet, förvärvar SkolPool. SkolPool är marknadsledare inom elevhälsans medicinska insatser. Genom förvärvet går marknadens två ledande aktörer samman till en verksamhet.

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

6 april 2022

Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.15.  

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2021

30 mars 2022

Vardaga förvärvar hemtjänstföretag

1 mars 2022

Vardaga, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Hannas Hemtjänst & Assistans AB.

Ambea AB (publ): Valberedningen avser föreslå ändringar i styrelsen innefattande ändring av styrelseordförande och val av ny styrelseledamot

16 februari 2022

Valberedningen kommer inför årsstämman 2022 att föreslå att Hilde-Britt Mellbye väljs till ny styrelseledamot samt att Yrjö Närhinen väljs till ny styrelseordförande i Ambea. Lena Hofsberger och Liselott Kilaas har avböjt omval.

IR Vision Ambea swe

Ambeas bokslutskommuniké 2021

9 februari 2022

Ökad omsättning och fortsatt god efterfrågan på äldreomsorg.

Nytida förvärvar Christinagården och Yxe Herrgård

1 februari 2022

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar Christinagården i Lindesberg AB samt dotterbolaget Yxe Herrgård AB. Förvärvet omfattar två behandlings- och psykiatriboenden inkl. utsluss- och träningslägenheter, fyra LSS-boenden samt en daglig verksamhet. Företaget startade 1984 och har sin verksamhet i området kring Lindesberg och Nora. 

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det fjärde kvartalet 2021

26 januari 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ökad avsättning i Stendi till följd av rättsprocess för inhyrd personal

12 januari 2022

Genom förvärvet av Aleris Omsorg 2019, har Ambeas dotterbolag Stendi, varit part i en juridisk process i Norge avseende kostnader för inhyrd personal. Under det fjärde kvartalet 2021 vann domen från Lagmannsretten laga kraft, då prövningstillstånd till Norges Höyesterett ej beviljades.

IR Vision Ambea swe

Ambeas delårsrapport juli-september 2021

4 november 2021

Starkt kvartal med ökad efterfrågan  VDs kommentar: 

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

21 oktober 2021

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO. 

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022

12 oktober 2021

I valberedningen inför årsstämman 2022 ingår: · Erik Malmberg, Actor SCA, ordförande i valberedningen · Mikael Holm-Lorsell, Alcur Fonder · Anette Dahlberg, Första AP-fonden · Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB (publ).

Ambeas delårsrapport april-juni 2021

23 juli 2021

Tydliga tecken på återhämtning

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2021

12 juli 2021

Kommuniké från Ambeas årsstämma 12 maj 2021

12 maj 2021

Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2021

4 maj 2021

Tryggt med genomförda vaccinationer inom äldreomsorgen

Altiden slutför förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet

29 april 2021

Altiden, Ambeas danska verksamhet, slutförde idag förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet. Verksamheten innefattar drygt 20 enheter med 170 omsorgsplatser inom social omsorg för unga och vuxna över hela Danmark. Omsättningen 2019 uppgick till 250 MDKK.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2021

20 april 2021

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2020

29 mars 2021