Lena Hofsberger, ordförande Ambea

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea har utsetts till Chair of the Year

15 mars 2018

Lena Hofsberger, Ambea, har fått utmärkelsen Sveriges och Nordens bästa styrelseordförande 2017. Hon tilldelas utmärkelsen för sitt engagemang, kund- och kvalitetsfokus i en komplex och omdiskuterad bransch.

Nytida förvärvar Arona Omsorger

1 mars 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Bokslutskommuniké Ambea, januari - december 2017

21 februari 2018

VDs kommentar:

Kvalitetsbokslut Q4

Ambeas kvalitetsbokslut för fjärde kvartalet 2017

21 februari 2018

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för fjärde kvartalet 2017 presenteras bland annat resultatet i Socialstyrelsens enhetsundersökning.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för fjärde kvartalet 2017

14 februari 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR- och Strategichef.

Ambea förvärvar bemanningsföretag med skolfokus

4 januari 2018

Ambea förvärvar Elevhälsan från PR-Vårdkoncernen. Affärsområdet är inriktat på bemanningslösningar för elevhälsa i grundskolor och gymnasium. Elevhälsan kompletterar Ambeas befintliga bemanningsverksamhet och blir en del av Rent a Doctor and Nurse.

Ambea förvärvar Tiltaksgruppa fokus

3 januari 2018

Ambea fortsätter och växa i Norge med ett nytt förvärv av Tiltaksgruppa fokus. Verksamheten är inriktad på omsorg och stöd till barn och unga med särskilda behov.

Ny affärsområdeschef i Nytida

15 december 2017

Magnus Åkerhielm har utsetts till ny affärsområdeschef i Nytida, en del av Ambea koncernen. Han tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i Ambeas koncernledning.

Ambea upprättar ett företagscertifikatprogram

1 december 2017

Ambea har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram med ett totalt värde om 2 000 MSEK. Finansieringen kommer huvudsakligen att användas för reducering av befintlig finansiering. 

Ambea avyttrar Nytida Anemon, en verksamhet inom personlig assistans

30 november 2017

Ambea säljer verksamheten Nytida Anemon till FMF Assistans. Överlåtelsen äger rum idag den 30 november 2017.