Per 31 mars 2017

*Actor SCA’s, indirekta innehav genom säljande direkta aktieägaren ACTR Holding AB samt genom Actor General Partner S.à.r.l. Sweden S.C.A

Actor SCA, ett partnerskap mellan Triton och KKR