Tillbaka till historien

Vårdverksamheten i Solhaga startar

1927

Sonja Jeppesen kom som köksbiträde till Solhaga by 1974. Tillsammans med Bellstasund blir Solhaga så småningom starten på Solhagagruppen. Men Solhagas historia går tillbaka till 1927.

Men det är framförallt två andra stora förändringar som betytt särskilt mycket, tycker Sonja Jeppesen, verksamhetschef för daglig verksamhet på Solhaga By.

När hon började som köksbiträde för drygt 40 år sedan var det ett sommarjobb och diskflickorna blir hennes första arbetskamrater. Det var flickor med utvecklingsstörning som bodde på vårdhemmet och som hjälpte till i köket. Åren på Solhaga By har varit en ”hejdlös historia”, menar Sonja Jeppesen,.

Under 1970-talet började man alltmer se till de enskilda individerna, vilket ledde till att man beslutade göra upp med den föråldrade synen på omsorgstagarna som en stor grupp.

– Förr kunde de bo 16 personer tillsammans. Men vi delade upp dem åtta personer i varje boende och vi började tillämpa den lilla gruppens princip.

Det hände otroligt mycket under slutet av 1970-talet och 1980-talet. Ett stort steg var när de börjar lära sig vad autism är och hur funktionsnedsättningen ska bemötas.

– På 1970-talet kunde vi pladdra vitt och brett och de vi hade hand om var chanslösa i dialogen, konstaterar Sonja Jeppesen.

Kunskapen om autism blev ett paradigmskifte under 1980-talet och förändrade verksamheten i grunden. TEACCH, en metod för tydliggörande pedagogik, infördes och psykologer och pedagoger anställdes.

Familjer startade verksamhet 1927

Solhagas historia går tillbaka till 1927. Ett par familjer tog hand om sina söner och startade vårdverksamheten som kallades Skansen och ligger i Lödöse i Västra Götaland. Några ägarbyten senare övertog Arvid och Ingegerd Ekman 1951 vårdhemmet som då vände sig till vuxna med funktionsnedsättning. Vårdhemmet låg lite avskilt i en herrgårdsbyggnad omgiven av en park högt upp på en kulle. Här hade mellan 40 och 60 personer sitt hem. På 1950-talet fanns inga enkelrum utan alla bodde i stora salar, maten lagades i ett stort gemensamt kök, där alltså Sonja Jeppesen börjar sin yrkesbana.

Så småningom tog Karl Ekman, son till Arvid och Ingegerd, och hans hustru Maud över driften av vårdhemmet. Vart efter lagstiftningen förändrades, med Omsorgslagen och LSS-lagen, förändrades och växte också verksamheten inom det som nu blir Solhaga by. När LSS-lagen infördes 1994 stängde vårdhemmet och de boende flyttade istället in i nybyggda gruppbostäder. I dag finns även, boenden för barn, skola och daglig verksamhet i Lödöse. I delar av den ursprungliga Herrgården håller numera Kullabackens barn- och ungdomsboende till. Solhaga by har också verksamheter i Lilla Edet och Göteborg.

År 2007, 80 år efter starten, slogs Solhaga by samman med Bellstasund Omsorger i Vallentuna och Solhagagruppen bildades. 2016 blir Solhagagruppen en del av Nytida.

 

Läs mer om Kullabackens barn- och ungdomsboende