Nytida

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Nytidas verksamhet omfattar boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola. Verksamheten bedrivs på omkring 375 enheter av 7 000 medarbetare i hela Sverige. Vi erbjuder stöd och omsorg i sammanhang som kräver stora resurser, djup kunskap och beprövade arbetsmetoder. Nytida uppmuntrar och stärker varje enskild individ att klara vardagliga utmaningar med målet att kunna leva ett självständigt liv.

Utgångspunkten för vårt arbete är varje människas unika förutsättningar och individuella behov. Med detta som grund för allt vårt arbete erbjuder vi en stor variation av individanpassade verksamheter. Nytida erbjuder insatser för människor som av olika anledningar behöver stöd, omsorg eller behandling. Vi utgår ifrån och fokuserar på var och ens styrkor, förmågor och önskemål.

Magnus Åkerhielm är affärsområdeschef för Nytida.

Läs mer om verksamheten