Heimta är namnet på Ambeas verksamhet i Norge. Heimta erbjuder ett brett utbud av tjänster inom funktionsnedsättning, psykiatri och personlig assistans för vuxna, barn och unga.

Heimta har cirka 250 medarbetare som ger stöd till ett 50-tal personer med funktionsnedsättning och psykiatrisk problematik på boenden i Østfold, Oslo, Stavanger och Nordnorge.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) finns i 36 kommuner över hela Norge med boende inom funktionsnedsättning och psykiatri samt medicinska center som erbjuder rehabiliteringstjänster till företag och privatpersoner.

Vi erbjuder även heldygns omsorgsboende, avlastning, akutplacering, kartläggning/utredning, habilitering/rehab inom funktionsnedsättning och psykiatri samt frivård och sluten rättspsykiatrisk vård.

Heimtas ungdomshjem är beläget på Østlandet och  består av sju boendeenheter för både akutplacering, utredning och långtidsboende samt familjehem och riktar sig till barn och unga.

Truls Navestad är verksamhetsområdeschef för Ambea i Norge.