Heimta har cirka 250 medarbetare som ger stöd till ett 50-tal personer med funktionsnedsättning och psykiatrisk problematik på boenden i Østfold, Oslo, Stavanger och Nordnorge.

Vitales verksamhet omfattar Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 36 kommuner över hela Norge, boende inom funktionsnedsättning och psykiatri samt medicinska center som erbjuder rehabiliteringstjänster till företag och privatpersoner.

TBO Helse erbjuder heldygns omsorgsboende, avlastning, akutplacering, kartläggning/utredning, habilitering/rehab inom funktionsnedsättning och psykiatri samt frivård och sluten rättspsykiatrisk vård.

Agneta Lindgren är verksamhetsområdeschef för Ambea i Norge.