Bemanning

Ambeas verksamhetsområde Bemanning är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom vård, omsorg och skola.

Ambea i Norge

Ambeas verksamhet i Norge omfattar stöd och boende inom funktionsnedsättning och psykiatri genom företagen Heimta, Vitale och TBO Helse.