Malin Appelgren
Chef Tillväxt
Mobil: 073-660 94 31
malin.appelgren@ambea.se

Liselotte Björserud
Avdelningschef Tillväxt Nytida
Mobil: 0701-66 57 05
liselotte.bjorserud@ambea.se

Daniel Ibjer
Affärsutvecklare, Vardaga
Mobil: 0766-21 70 04
daniel.ibjer@ambea.se