Ambea är genom affärsområdena Nytida och Vardaga en av Sveriges största privata omsorgsgivare. Vi bedriver både äldreboenden och omsorgsverksamhet på uppdrag av ett 50-tal kommuner.

Entreprenadverksamheten, är en viktig del i både Nytida och Vardaga. Vi har arbetat med entreprenader sedan mitten av 1990-talet och medverkar varje år i cirka 60 entreprenadupphandlingar, som oftast innebär att man tar över och bedriver befintliga boenden för kommunerna räkning. Det gör oss till ett av de branschledande företagen. Vår erfarenhet och kunskap gör oss till en trygg samverkanspartner för kommunerna.

Vårt mål är att vara en god samarbetspartner och att genom entreprenadverksamheten hjälpa kommunerna att utveckla omsorgen.

Vi rekryterar och anställer medarbetare, med målet en att vara en god arbetsgivare som erbjuder intressanta och utvecklande arbetstillfällen. Vi når framgång genom att satsa på kompetensutveckling av medarbetarna, hälsofrämjande arbete och att ständigt förbättra och utveckla vårt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetssystem är ledande i branschen.

Vi kompromissar inte med kvaliteten och avstår från att lägga anbud på verksamheter där kraven för uppdragets genomförande eller ersättningsnivån är för låg utifrån våra egna krav på god och kvalitativ vård och omsorg.

En entreprenad drivs normalt i fem till åtta år och vi tar då fullt ansvar för driften. För kommunerna innebär detta att de kan erbjuda sina medborgare en god omsorg och samtidigt ha en långsiktig kontroll både över kostnader, förväntad verksamhetsutveckling och över antal tillgängliga platser.

Kontakt

Erik Sörensson
Chef Affärsutveckling

Telefon: 0766 – 21 76 81