Ambea har arbetat med entreprenader sedan mitten av 1990-talet. Vår erfarenhet och kunskap gör oss till en trygg samverkanspartner för kommunerna. Vårt mål är att hjälpa dem utveckla omsorgen.

Vid entreprenadkontrakt tar Ambea över en existerande omsorgsverksamhet i kommunens lokaler. En entreprenad drivs normalt i fem till åtta år och Ambea tar då fullt ansvar för driften. För kommunerna innebär detta att de kan erbjuda sina medborgare en god omsorg och samtidigt ha en långsiktig kontroll både över kostnader, förväntad verksamhetsutveckling och över antal tillgängliga platser.

Vi kompromissar inte med kvaliteten och avstår från att lägga anbud på verksamheter där kraven för uppdragets genomförande eller ersättningsnivån är för låg utifrån våra egna krav på god och kvalitativ vård och omsorg.

Vi rekryterar och anställer medarbetare, med målet en att vara en god arbetsgivare som erbjuder intressanta och utvecklande arbetstillfällen. Vi når framgång genom att satsa på kompetensutveckling av medarbetarna, hälsofrämjande arbete och att ständigt förbättra och utveckla vårt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetssystem är ledande i branschen.