Ambeas tjänster kan delas in efter kontraktsform med upphandlande kommuner.

Vid egen regi erbjuder Ambea omsorg på enheter där Ambea har rekryterat personalen och hyr lokalerna. Vid entreprenadkontrakt tar Ambea däremot över en existerande omsorgsverksamhet som
bedrivs i kommunens lokaler.

Ambeas strategiska fokus är att öka andelen verksamhet i egen regi, då denna kontraktsform ger mer kontroll och flexibilitet. Här kan vi i större utsträckning nyttja våra egenutvecklade omsorgskoncept och vårt ledningssystem, vilket förbättrar kvaliteten och effektiviteten samt bidrar till ökad lönsamhet. Entreprenader är ett viktigt komplement och bidrar till att bygga upp relationer till kommuner som Ambea inte tidigare har haft kontakt med.