Ambeas verksamhetsområden Nytida och Vardaga tillhandahåller vård och omsorg både i egen regi eller genom entreprenad.

I egen regi erbjuder Nytida eller Vardaga individuella platser till kommuner eller stadsdelar som de köper efter behov via så kallade ram- eller abonnemangsavtal alternativt via LOV. Verksamheten drivs i lokaler som Nytida eller Vardaga äger eller hyr. Hyreskontrakten löper som regel under många år, vilket ger förutsättningar för långsiktighet i verksamheten och en nära samverkan med både kommuner och fastighetsägare. Vardaga eller Nytida är huvudman för verksamheten.

En entreprenad är en verksamhet som Nytida eller Vardaga driver på uppdrag av en kommun eller stadsdel under en bestämd tidsperiod och till ett bestämt pris som gjorts upp i förväg i en offentlig upphandling. Kommunen är huvudman för verksamheten. Fastigheten där verksamheten bedrivs ägs eller hyrs av kommunen.