Ambea växer – för att möta ökade omsorgsbehov

Den skandinaviska befolkningen växer och procentuellt sett ökar de äldsta åldersgrupperna snabbast. Utvecklingen innebär ett ökat vård- och omsorgsbehov. Därför bygger Ambea i snabb takt nya boenden som ökar kapaciteten för äldre och andra grupper med behov av särskilt stöd – med målet att fler ska få den vård och omsorg de behöver och har rätt till. Samtidigt avlastar vi kommunerna med den betydande ekonomiska investeringen som ett nytt omsorgsboende innebär.

Ambea växer också genom att förvärva och utveckla befintliga omsorgsverksamheter. Dessutom driver vi entreprenadverksamhet på uppdrag av kommuner runt om i Skandinavien. I länkarna nedan läser du mer om våra tre sätt att växa.