Ambea växer

Antalet äldre i Sverige ökar och fram till 2025 behövs det minst 30 000 nya platser på äldreboenden i Sverige. Det behövs också flera boenden inom funktionsnedsättning. Dessutom är många av dagens boenden i behov av renovering.

Ambea vill medverka till att klara denna utmaning. För att lyckas krävs det både ekonomiska investeringar och fler medarbetare som vill arbeta inom vård och omsorg. Genom våra affärsområden Nytida och Vardaga bidrar vi till att lösa välfärdsutmaningen.

Ambea har ett viktigt samhällsansvar att bygga och ge effektiv omsorg till invånarna i Sveriges kommuner, med målet att fortsätta att öka kvaliteten inom vård och omsorg. Vi medverkar till valfrihet och utveckling, som är till fördel för både kommuner, omsorgstagare och medarbetare.