Bodil Isaksson

Utbildning Undersköterska   Anställning Boendestödjare på serviceboende i Nytida

Liselott Kilaas

Utbildning Master of Business Administration, IMD Lausanne Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Ja Uppdrag i utskott Medlem i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet Övriga befattningar Styrelseledamot i Peab, Nobina, Memira, Orkla ASA, Norsk Hydro ASA och Folketrygdfondet Arbetslivserfarenhet VD Aleris Group Styrelseledamot Norge Bank och Telenor

Daniel Björklund

Utbildning MSc business administration, Handelshögskolan i Stockholm Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Nej Uppdrag i utskott Medlem i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Kvalitets- och hållbarhetsutskottet Övriga befattningar Triton Advisers (Investment professional), styrelseordförande Dantaxi-gruppen, styrelseledamot ACTR Holding och Sympattic Arbetslivserfarenhet Associate på Nomura Securities och Lehman Brothers

Khasha Jeihouni

Utbildning Examen i sociologi, Linköpings Universitet Företagsekonomi, Stockholms Universitet Anställning Pedagog på Marcusskolan Nytida

Mikael Stöhr

Utbildning Juristexamen och ekonomexamen från Lunds Universitet. Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Ja Övriga befattningar VD för Consolis. Övriga uppdrag SJ AB, ledamot Arbetslivserfarenhet VD för Coor Service Management, Green Cargo och AxIndustries

Lars Gatenbeck

Utbildning Leg Läkare och Med Dr från Karolinska Institutet, Stockholm Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Ja Övriga styrelseuppdrag Ordförande Akademikliniken Group Ordförande Life Medical Sweden Ordförande Life Equity Group Vice Ordförande Industrifonden Ledamot Christian Berner Tech Trade Ledamot Dataflow Group PTY Ledamot Tunstall Healthcare Group Ltd Ledamot Stiftelsen Cancerföreningen Ledamot

Haralampos Kalpakas

Utbildning Legitimerad sjuksköterska. Anställningar Sjuksköterska med demensinriktning på Ekbackens äldreboende sedan 1992.

Patricia Briceño

Utbildning Undersköterska Silviasyster Anställningar Undersköterska på Vardaga sedan 2008

Xenia Wenthzel

Utbildning Sociologutbildningen på Uppsala universitet. Anställningar Boendestödjare och gruppchef Nytida sedan 2006.