Khasha Jeihouni

Utbildning Examen i sociologi, Linköpings Universitet Företagsekonomi, Stockholms Universitet Anställning Pedagog på Marcusskolan Nytida

Mikael Stöhr

Utbildning Juristexamen och ekonomexamen från Lunds Universitet. Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Ja Övriga befattningar VD och koncernchef i Coor Service Management Övriga uppdrag SJ AB, ledamot

Lars Gatenbeck

Utbildning Leg Läkare och Med Dr från Karolinska Institutet, Stockholm Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Ja Övriga Styrelseuppdrag Ordförande Akademikliniken Group Ordförande Life Medical Sweden Ordförande Life Equity Group Vice Ordförande Industrifonden Ledamot Christian Berner Tech Trade Ledamot Dataflow Group PTY Ledamot Tunstall Healthcare Group Ltd Ledamot Stiftelsen Cancerföreningen Ledamot

Haralampos Kalpakas

Utbildning Legitimerad sjuksköterska. Anställningar Sjuksköterska med demensinriktning på Ekbackens äldreboende sedan 1992.

Patricia Briceño

Utbildning Undersköterska Silviasyster Anställningar Undersköterska på Vardaga sedan 2008

Xenia Wenthzel

Utbildning Sociologutbildningen på Uppsala universitet. Anställningar Boendestödjare och gruppchef Nytida sedan 2006.

Gunilla Rudebjer

Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Ja Uppdrag i utskott Ordförande i Revisionsutskottet Övriga styrelseuppdrag Ledamot i OptiGroup AB Ledamot i NCAB Holding AB Ledamot i Oriflame Holding AG

Thomas Hofvenstam

Utbildning MSC in Business Administration, Uppsala Universitet Oberoende Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Nej Uppdrag i utskott Medlem i Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet Övriga befattningar Triton Advisers (Head of Triton Advisers Sweden) Ledamot i Inflight Service Ledamot i Scandinavian Business Seating A/S

Anders Borg

Utbildning Civilingenjör Chalmers University of Technology, Swiss Institute of Technology (ETH Zurich) Obereonde Oberoende av företaget och koncernledning: Ja Oberoende av huvudägare: Nej Uppdrag i utskott Medlem i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Kvalitets- och hållbarhetsutskottet. Övriga befattningar KKR (Nordic Director) Ledamot i Välinge Ledamot i Visma AS Ledamot i Mehiläinen Oy