Miriam Toft

Utbildning Legitimerad sjuksköterska Management (CBS) Tidigare anställningar VD i Aleris Omsorg Danmark, 2014-2019 HR-chef för Aleris Omsorg och Sjukvård, 2011-2014 COO Aleris Omsorg, 2003-2011

Erik Sandøy

Utbildning Filosofie kandidatexamen i socialt arbete Familjeterapeut (PMTO) Management (BI och IMD) Tidigare anställningar VD Aleris Omsorg Norge, 2015–2019 VD Ungplan och BOI, 2007–2014 Medgrundare av Ungplan    

Magnus Åkerhielm

Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm MBA, Darden School of Business, University of Virginia Officersutbildning i Flottan Tidigare anställningar VD Keolis Sverige, 2011-2018 CFO ISS Facility Services, 2004–2011 CFO M2 Engineering, 2001-2004 CFO Spendrups Bryggeri, 1996-2001

Eva Domanders

Utbildning Legitimerad sjuksköterska Företagsekonomi Tidigare anställningar VD/Affärsområdeschef Dedicare Doctor Sverige, 2006–2016 Affärsområdeschef Dedicare Doctor Norge, 2008–2012 Uppdrag Ordförande i Kompetensföretagen/Almega, sedan 2017 Styrelseledamot Almega Styrelseledamot Svenskt Näringsliv Expert i Socialdepartementets utredning ”Styrning för en mer jämlik vård”

Daniel Warnholtz

Utbildning Civilekonom Högskolan i Halmstad 1996 BA Business Management vid universitetet i Lincolnshire & Humberside 1995 Anställningar Ekonomichef AstraZeneca Sweden och AstraZeneca Nordic, 2007 -2011 Finansanalytiker och finanschef Procter & Gamble, 1996 – 2007

Ulla Tansen

Utbildning Legitimerad sjuksköterska Fil. kand. i hälso- och sjukvård för barn och ungdom Fil. kand. i psykologi Executive Management Program Handelshögskolan Tidigare anställningar VD Carema Psykiatri 2008–2012 VD Rent a Doctor 1998–2008 Uppdrag Styrelseledamot Rent a Doctor med dotterbolag

Fredrik Gren

Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm UCLA Andersen Graduate School of Management Officersutbildning i Flottan Tidigare anställningar VD Menigo Foodservice, 2006–2011 CFO Sveriges Television, 2002–2006 Partner McKinsey & Company, 1993–2002 Uppdrag Ordförande i Vårdföretagarna sedan 2015 Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Almega sedan 2015