Maria Green-Gadelius

Utbildning Legitimerad sjuksköterska, fil. kand. i omvårdnad, social juridik med mera   Tidigare anställningar Över 30 års erfarenhet av vård- och omsorgsbranschen, arbetat inom såväl kommun och landsting som för andra privata aktörer. Som sjuksköterska samt verksamhetschef inom Ambea sedan 2006. Från 2009 på Ambeas kvalitetsavdelning, först som kvalitetsutvecklare/MAS, chef sedan 2018.        

Ingvild Kristiansen

Utbildning Sjuksköterskeutbildning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Masterprogram i organisation och ledarskap, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet Tidigare anställningar Vice vd Stendi/Aleris Norge med ansvar för äldreomsorg (2016-2019) Ansvarig chef för Aleris missbruk- och psykiatriverksamheten (2010-2017) Kvalitetsansvarig Aleris BOI AS Uppdrag Styrelseledamot i branschorganisationen NHO service og Handel, delen för hälsa och välfärd

Miriam Toft

Utbildning Legitimerad sjuksköterska Management (CBS) Tidigare anställningar VD i Aleris Omsorg Danmark, 2014-2019 HR-chef för Aleris Omsorg och Sjukvård, 2011-2014 COO Aleris Omsorg, 2003-2011

Magnus Åkerhielm

Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm MBA, Darden School of Business, University of Virginia Officersutbildning i Flottan Tidigare anställningar VD Keolis Sverige, 2011-2018 CFO ISS Facility Services, 2004–2011 CFO M2 Engineering, 2001-2004 CFO Spendrups Bryggeri, 1996-2001

Malin Appelgren

Utbildning Medicine Magister Toxikologi, Karolinska Institutet Tidigare anställningar Vice VD Silver Life AB, 2014-2016 Kommunalråd med ansvar äldreomsorg och LSS Solna, 2008-2014

Eva Domanders

Utbildning Legitimerad sjuksköterska Företagsekonomi Tidigare anställningar VD/Affärsområdeschef Dedicare Doctor Sverige, 2006–2016 Affärsområdeschef Dedicare Doctor Norge, 2008–2012 Uppdrag Ordförande i Kompetensföretagen/Almega, sedan 2017 Styrelseledamot Almega Styrelseledamot Svenskt Näringsliv Expert i Socialdepartementets utredning ”Styrning för en mer jämlik vård”

Benno Eliasson

Utbildning Civilekonom Linnéuniversitet 1989 Anställningar Group CFO HL Display 2017-2020 CFO Proffice Group (sedemera Randstad Nordics) 2012-2017 Vice VD ATG 2005-2012 CFO Ikano Bank 2001-2005

Anders Westerholm

Utbildning Lärarexamen (M.Ed) Tidigare anställningar Affärsutvecklingschef Solhagagruppen, 2011–2016 Vice VD Kasper Care, 2005–2008 Uppdrag Styrelseledamot Attention Stockholms län, 2014–2015

Nanna Wedar

Utbildning Filosofie magister i statsvetenskap från Lunds universitet Anställningar Kommunikations- och marknadschef Solhagagruppen, 2013-2016 Marknadschef för Bisnode Kredit, 2012-2013 Projektledare Canon Svenska AB, 2007-2012  

Erik Sörensson

Utbildning Civilekonomexamen Lunds Universitet Anställningar Investment Banking på Nordea, 2011-2012 Investment Banking på Evli Bank, 2007-2011 Valuation & Strategy på PwC, 2005-2007