Truls Navestad

Heimta

Utbildning

Fil. kand. i hälso- och sjukvård Høgskolen i Østfold 2008

Tidigare anställningar

Regionchef Ambea Norge, 2016-2017
VD Heimta AS, 2008-2016