Thomas Hofvenstam

Styrelseledamot

Utbildning

MSC in Business Administration, Uppsala Universitet

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Nej

Uppdrag i utskott

Medlem i Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet

Övriga befattningar

Triton Advisers (Head of Triton Advisers Sweden)
Ledamot i Inflight Service
Ledamot i Scandinavian Business Seating A/S