Thomas Hofvenstam

Styrelseledamot

Utbildning

MSC in Business Administration, Uppsala Universitet

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Nej

Uppdrag i utskott

Medlem i Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.