Sara Wilhelmsson

Anbudschef Ambea

Utbildning

Master of Social Science, Linköpings Universitet

Anställningar

Affärsutvecklare/Teamledare Ambea, 2012 – 2014

Verksamhetschef Vardaga, 2007 – 2011

Projektledare Vardaga, 2005 – 2007