Patricia Briceño

Arbetstagarrepresentant för Kommunal (ordinarie)

Utbildning

Undersköterska
Silviasyster

Anställningar

Undersköterska på Vardaga sedan 2008