Nanna Wedar

Kommunikation och marknad

Utbildning

Filosofie magister i statsvetenskap från Lunds universitet

Anställningar

Kommunikations- och marknadschef Solhagagruppen, 2013-2016
Marknadschef för Bisnode Kredit, 2012-2013
Projektledare Canon Svenska AB, 2007-2012