Mikael Stöhr

Styrelseledamot

Utbildning

Juristexamen och ekonomexamen från Lunds Universitet.

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Ja

Övriga befattningar

VD och koncernchef i Coor Service Management

Övriga uppdrag

SJ AB, ledamot