Maria Green Gadelius

Kvalitet

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska
Fil kand i omvårdnad
Social juridik
Ledarskapsutbildningar

Tidigare anställningar

Kvalitetsutvecklare/medicinskt ansvarig sjuksköterska Ambea 2009-2018
Verksamhetschef Vardaga 2007-2009
Arbetat inom vård och omsorg sedan slutet på 80-talet.