Maria Green-Gadelius

Kvalitet

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska, fil. kand. i omvårdnad, social juridik med mera

 

Tidigare anställningar

Över 30 års erfarenhet av vård- och omsorgsbranschen, arbetat inom såväl kommun och landsting som för andra privata aktörer.

Som sjuksköterska samt verksamhetschef inom Ambea sedan 2006. Från 2009 på Ambeas kvalitetsavdelning, först som kvalitetsutvecklare/MAS, chef sedan 2018.