Malin Appelgren

Chef Tillväxt

Utbildning

Medicine Magister Toxikologi, Karolinska Institutet

Tidigare Anställningar

Vice VD Silver Life AB, 2014-2016

Kommunalråd med ansvar äldreomsorg och LSS Solna, 2008-2014