Malin Appelgren

Tillväxt, marknad och kommunikation

Utbildning

Medicine Magister Toxikologi, Karolinska Institutet

Tidigare anställningar

Vice VD Silver Life AB, 2014-2016
Kommunalråd med ansvar äldreomsorg och LSS Solna, 2008-2014