Magnus Sällström

Arbetstagarrepresentant för Vision (ordinarie)