Magnus Åkerhielm

VD/Affärsområdeschef Nytida

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
MBA, Darden School of Business, University of Virginia
Officersutbildning i Flottan

Tidigare anställningar

VD Keolis Sverige, 2011-2018
CFO ISS Facility Services, 2004–2011
CFO M2 Engineering, 2001-2004
CFO Spendrups Bryggeri, 1996-2001