Louise Tjeder

IR och strategi

Utbildning

Civilekonom på Vrije Universiteit/Vesalius

Tidigare anställningar

Chef för investerarrelationer Tele2, 2015–2016
Investerarrelationer SCA, 2012–2015
Koncernredovisningschef på SCA, 2009–2012