Liselott Kilaas

Styrelseledamot

Utbildning

Master of Business Administration, IMD Lausanne

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Ja

Uppdrag i utskott

Ordförande i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet

Övriga befattningar

Styrelseledamot i Peab, Nobina, Memira, Orkla ASA, Norsk Hydro ASA och Folketrygdfondet

Arbetslivserfarenhet

VD Aleris Group
Styrelseledamot Norge Bank och Telenor