Lena Hofsberger

Styrelseordförande

Utbildning

Master in Business Administration Göteborgs Universitet, 1978
Bachelor in Arts Göteborgs Universitet, 1976

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Ja

Uppdrag i utskott

Ordförande i Ersättningsutskottet.
Ledamot i Revisionsutskottet och Kvalitets- och hållbarhetsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i Leos Lekland
Ordförande i RestaurangAssistans
Ordförande i PharmaRelations
Ledamot i Doro
Ledamot i Max Hamburgerrestauranger