Lena Hofsberger

Styrelseordförande

Utbildning

Master in Business Administration Göteborgs Universitet, 1978
Bachelor in Arts Göteborgs Universitet, 1976

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Ja

Uppdrag i utskott

Ordförande i Ersättningsutskottet.
Ledamot i Revisionsutskottet och Kvalitets- och hållbarhetsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i Leos Lekland
Ordförande i PharmaRelations
Ledamot i Max Hamburgerrestauranger

Arbetslivserfarenhet

Vd för Aleris Group
Vd för SSP Group – The Food Travel Experts

Styrelseledamot i Sabis, Anders Löfberg, Stockholm Care och Duro
Ordförande i RestaurangAssistans