Khasha Jeihouni

Arbetstagarrepresentant för Vision (suppleant)

Utbildning

Examen i sociologi, Linköpings Universitet
Företagsekonomi, Stockholms Universitet

Anställning

Pedagog på Marcusskolan Nytida