Ingrid Jonasson Blank

Styrelseledamot

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan, Göteborg

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Ja

Uppdrag i utskott

Ordförande i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet.