Gunilla Rudebjer

Styrelseledamot

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Ja

Uppdrag i utskott

Ordförande i Revisionsutskottet

Övriga styrelseuppdrag

Ledamot i OptiGroup AB
Ledamot i NCAB Holding AB
Ledamot i Oriflame Holding AG