Fredrik Gren

Koncernchef och vd

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
UCLA Andersen Graduate School of Management
Officersutbildning i Flottan

Tidigare anställningar

VD Menigo Foodservice, 2006–2011
CFO Sveriges Television, 2002–2006
Partner McKinsey & Company, 1993–2002

Uppdrag

Styrelseledamot i Vårdföretagarna sedan 2015 (ordförande 2016–2019)
Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Almega sedan 2015
Styrelseledamot i Aleris sedan 2019