Erik Sörensson

Affärsutveckling

Utbildning

Civilekonomexamen Lunds Universitet

Anställningar

Investment Banking på Nordea, 2011-2012
Investment Banking på Evli Bank, 2007-2011
Valuation & Strategy på PwC, 2005-2007