Erik Sandøy

Affärsområdeschef Stendi

Utbildning

Filosofie kandidatexamen i socialt arbete

Familjeterapeut (PMTO)

Management (BI och IMD)

Tidigare anställningar

VD Aleris Omsorg Norge, 2015–2019
VD Ungplan och BOI, 2007–2014
Medgrundare av Ungplan