Daniel Warnholtz

Vice vd och CFO

Utbildning

Civilekonom Högskolan i Halmstad 1996
BA Business Management vid universitetet i Lincolnshire & Humberside 1995

Anställningar

Ekonomichef AstraZeneca Sweden och AstraZeneca Nordic, 2007 -2011
Finansanalytiker och finanschef Procter & Gamble, 1996 – 2007