Daniel Björklund

Styrelseledamot

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Nej

Uppdrag i utskott

Medlem i Tillväxtutskottet och i i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet

Övriga befattningar

Triton Advisers (Investment Professional)