Daniel Björklund

Styrelseledamot

Utbildning

MSc business administration, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Nej

Uppdrag i utskott

Medlem i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Kvalitets- och hållbarhetsutskottet

Övriga befattningar

Triton Advisers (Investment professional), styrelseordförande Dantaxi-gruppen, styrelseledamot ACTR Holding och Sympattic

Arbetslivserfarenhet

Associate på Nomura Securities och Lehman Brothers