Carolina Vargas Bjelk

Arbetstagarrepresentant för Vision (suppleant)

Utbildning

Kandidatexamen inom socialt arbete på Malmö högskola.

Anställningar

Äldrepedagog, aktivitetssamordnare Region Syd samt anhörigombud på Vardaga sedan 2010.