Benno Eliasson

CFO

Utbildning

Civilekonom Linnéuniversitet 1989

Anställningar

Group CFO HL Display 2017-2020

CFO Proffice Group (sedemera Randstad Nordics) 2012-2017

Vice VD ATG 2005-2012

CFO Ikano Bank 2001-2005