Anders Westerholm

HR, kommunikation och hållbarhet

Utbildning

Lärarexamen (M.Ed)

Tidigare anställningar

Affärsutvecklingschef Solhagagruppen, 2011–2016
Vice VD Kasper Care, 2005–2008

Uppdrag

Styrelseledamot Attention Stockholms län, 2014–2015