Anders Borg

Styrelseledamot

Utbildning

Civilingenjör Chalmers University of Technology, Swiss Institute of Technology (ETH Zurich)

Obereonde

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Nej

Uppdrag i utskott

Medlem i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Kvalitets- och hållbarhetsutskottet.

Övriga befattningar

KKR (Nordic Director)
Ledamot i Välinge
Ledamot i Visma AS
Ledamot i Mehiläinen Oy