Xenia Wenthzel

Arbetstagarrepresentant för Kommunal (suppleant)

Utbildning

Sociologutbildningen på Uppsala universitet.

Anställningar

Boendestödjare och gruppchef Nytida sedan 2006.